Acupunctuur en heling

De Kraanvogel - Acupunctuur

Overleven

Heftige gebeurtenissen roepen heftige reacties op. Die heftige reacties kunnen patronen worden. Als die patronen een groot deel van je leven bepalen noem ik dat 'overleven'. Op deze pagina verschillende voorbeelden daarvan. Het herkennen van overleven is een belangrijke (eerste) stap op weg naar heling.

Vooraf

Overleven is nuttig, maar...

In bedreigende situaties die heftiger zijn dan je aankunt is overleven een eerste noodzaak. Anders zou je sterven, of gek worden. De manieren om te overleven die ik op deze pagina beschrijf zijn om te beginnen dus heel nuttig. Als ze er niet waren geweest kon je dit nu niet lezen (en kon ik dit nu niet schrijven). Het probleem is dus niet de reactie zelf, maar dat de manieren om te overleven in alle (of veel) situaties optreden zonder dat je daar voor kunt kiezen. Je zou kunnen zeggen: overleven is belangrijk, maar vroeg of laat is het beter om te gaan leven.

Afspraak maken?

Als je je herkent in één van de onderstaande manieren van overleven en je wilt ondersteuning om daar minder door geleefd te worden ben je van harte welkom voor Acupunctuur met Aandacht in De Kraanvogel (in Utrecht en Arnhem). Je kunt mij bereiken via het contactformulier (opent in nieuw tabblad) of door te bellen naar 030-2331875 of 06-54124295.

Verschillende reacties

Bij acuut gevaar zijn er drie mogelijke reacties: vluchten (flight), vechten (fight) of bevriezen (freeze). Alle drie zijn instinctieve reacties. Soms is de éne beter, soms de andere. Als ze kort duren en het gevaar wordt afgewend (door vechten, vluchten of bevriezen of omdat het gevaar verdwijnt) stopt als het goed is ook de reactie. Als het gevaar heel heftig is, of lang duurt kan de reactie blijven bestaan. Dat heeft op den duur grote gevolgen voor je lichaam, je emoties, de manier waarop je over de wereld denkt en de manier waarop je op mensen en gebeurtenissen reageert.

De drie reacties hebben dus elk ook een chronische vorm. Ze verschillen in hoeveel je voelt (voelen / kwetsbaarheid) en hoe veel invloed je denkt te hebben op de wereld om je heen (willen / kracht). Hieronder staan ze nogal karikaturaal omschreven. De meeste mensen herkennen zich in één van deze vormen.

Niet voelen en niet willen

Dit lijkt het meest op bevriezen. Wat er gebeurt raakt je nauwelijks, en je hebt er geen invloed op. Verdoving. Speelbal. Op een bepaalde manier comfortabel, omdat je weinig voelt. Als je 100% zo door het leven gaat is het heel onwaarschijnlijk dat je op deze website terecht bent gekomen. Is er een deel van je dat meer zou willen voelen en willen?

Wel voelen, niet willen

Dit lijkt het meest op vluchten. Wat je voelt qua emotie is doorgaans angst, verdriet of teleurstelling. Ook kan het zijn dat je allerlei lichamelijke klachten hebt. Het gaat niet goed met je, en daar ben je je van bewust. Liefst zou je willen dat die gevoelens weer weg gaan, maar dat lukt nu juist niet. Als je een beroep doet op mensen om je heen is het om hulp te vragen (al de manier waarop niet altijd even adequaat). Je hebt immers niet het idee dat je zelf verandering kunt brengen in je situatie. Je ervaart jezelf daarmee vooral als slachtoffer. Of dat een zielig, dapper, wijs, gedesillusioneerd of misschien wel boos slachtoffer is? De mogelijkheden zijn eindeloos, maar ze hebben gemeenschappelijk dat je veel voelt en weinig zelf kunt veranderen aan je leven. Zou je meer invloed willen hebben op je bestaan?

Niet voelen, wel willen

Dit lijkt het meest op vechten. Van gevoelens ben je je maar vaag bewust (misschien nog het meest van boosheid, al is die vaak ook onbewust). Ook hier kan je allerlei lichamelijke klachten hebben, maar daar laat je je niet door kisten. Eerder dan emotie zullen denken en doen hier voorop staan. Je ziet op allerlei plekken zaken die anders moeten. Als die opgelost zijn zal jouw leven (of de wereld) er een stuk beter uitzien. Als je al een beroep doet op anderen is het om hen te bewegen jouw strijd met jou te voeren. Van de drie hoofdpatronen van overleven is deze vaak het meest succesvol in de buitenwereld. Met die wilskracht en vechtlust kun je een opleiding, een carrière, een bedrijf, een politieke partij of een actiegroep op poten zetten zonder zelfs maar te beseffen dat je ook kwetsbaar bent. Natuurlijk zijn ook hier de mogelijkheden eindeloos: afhankelijk van je idealen, je aanleg en je omgeving kun je op heel veel vlakken en manieren je strijd voeren. Hoe zou het zijn om (ook) te gaan voelen?

Hoe zit dat bij jou?

Waarschijnlijk heb je jezelf hierboven in één van de patronen herkend: je voelt veel (en hebt niet het gevoel iets te kunnen veranderen) of je wilt veel (en voelt weinig of niets). Een volgende stap kan zijn dat je jezelf gaat afvragen hoe dat er dan bij jou precies uitziet. Wat zijn jouw manieren om te overleven? Door jezelf die vraag te stellen neem je als het ware wat afstand van het patroon. Jij kunt daar naar kijken zonder dat je er mee samenvalt. Een groot deel van Acupunctuur met Aandacht bestaat precies hieruit. Nieuwsgierig zijn naar hoe dat voor jou werkt. Hierover lees je meer op de pagina over Ontmoeting. Je vergroot je bewustzijn over jezelf, en vroeg of laat krijg je meer de vrijheid om wel of niet in je patronen mee te gaan (en nog later: om te kijken hoe je het zelf wilt, als je patronen niet meer de baas zijn). Zie ook de pagina over Heling.

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024