Acupunctuur en heling

De Kraanvogel - Acupunctuur

Gesprek

De eerste helft van een consult bestaat uit een gesprek. (De tweede helft bestaat uit acupunctuurbehandeling.) In het gesprek is het mogelijk om te kijken wat er nodig en mogelijk is om meer ruimte te gaan ervaren voor leven in plaats van overleven. Wat vraagt er om aandacht, in je lijf, je emoties, je gedachten? Kun je daar aandacht aan geven? Wat gebeurt er dan?

Vooraf

Praten is geen doel op zich

Het is mogelijk om praten in te zetten om vooral niet te voelen wat er nu belangrijk is. In het gespreksgedeelte van een consult is praten bedoeld om juist wél te voelen wat er nu belangrijk is. Ook helpt het gesprek mij bij het kiezen van de acupunctuurbehandeling.

Intake, eerste behandeling en vervolgconsulten

De intake bestaat geheel uit een gesprek. De eerste behandeling vrijwel geheel uit acupunctuur. Verdere consulten zijn een combinatie: meestal eerst een gesprek, daarna acupunctuurbehandeling.

Praktijk

De Kraanvogel is gevestigd in Utrecht en Arnhem. In De Kraanvogel werken Koos van Kooten, arts en acupuncturist, en Anke Mulder, psychotherapeut. Website van De Kraanvogel (opent in nieuw tabblad).

Afspraak maken

Als de informatie op deze pagina je aanspreekt en je wilt een afspraak maken of overleggen kun je mij bereiken via het contactformulier (opent in een nieuw tabblad) of via tel. 030-2331875 of 06-54124295.

Vragen

In het gesprek staat jouw ervaring centraal. Sommige delen van je ervaring staan op de voorgrond. Ander liggen net buiten bereik voor het grijpen. Van sommige delen heb je alleen maar een vermoeden. In het gesprek nodig ik je uit om je ervaring te onderzoeken. Met een aantal vragen (of variaties daarop) help ik je daarbij.

Wat vraagt er om aandacht?

Eén van de eerste vragen die ik in een consult stel is meestal: "wat vraagt er vandaag om aandacht?" Misschien is dat iets in je lijf, bijvoorbeeld pijn, spanning of een andere klacht. Het kan ook zijn dat er een emotie om aandacht vraagt: angst, verdriet, boosheid (of vreugde, het hoeft niet altijd zwaar te zijn!). Misschien is er iets gebeurd waar je van binnen mee bezig bent, bijvoorbeeld op je werk, in je relatie of met je kinderen. Of er zijn gedachten die je bezighouden: herinneringen, plannen, ideeën. Soms is het niet meteen heel duidelijk wat er om aandacht vraagt. In dat geval kijk ik samen met jou wat je kan helpen om daar achter te komen, bijvoorbeeld in een korte aandachtsoefening.

Wil je daar aandacht aan geven?

Dat iets om aandacht vraagt betekent nog niet dat je daar naar wilt kijken. Onderdeel van overleven is meestal dat je een deel van je leven niet kunt of wilt waarnemen. Ik vraag je daarom of je aandacht wil geven aan wat er aandacht vraagt. Aandacht geven is iets wat je kunt leren. Met je aandacht blijven bij lastige of vervelende of onbekende gewaarwordingen is een belangrijke vaardigheid. Ik kan je helpen om 'bij de les te blijven'.

Wat merk je dan?

Wanneer je met je aandacht kunt blijven bij wat er aandacht vraagt beginnen er vaak dingen te veranderen. Een gevoel kan intenser worden, of juist afzwakken. Een ander gevoel kan opkomen. Ook daar kun je aandacht aan geven. En dan verandert er vaak opnieuw iets. Vaak hebben we de neiging om al snel weer af te dwalen. Ik stel daarom regelmatig een vraag als: "Als dit gevoel (of deze gedachte) er mag zijn, wat merk je dan?" Zo ondersteun ik de verandering die op gang komt doordat je aandacht geeft aan je eigen ervaringen.

Hoe is het nu?

Vaak komt er in het gesprek een moment dat je voelt dat er iets veranderd is, waardoor je je nu iets beter of veel beter voelt dan toen je binnenkwam. Misschien voel je je minder gespannen, iets ruimer of juist iets compacter, steviger of juist zachter, minder emotioneel of juist emotioneler. Vaak is het een variatie op: meer in je lijf, helderder in je hoofd en minder gevangen in emotie, maar iedere keer is anders. Meestal is het precies wat er nu nodig is. En daarom is het goed om ook daar nog aandacht aan te geven. Zo kan het ook!

Wat wil je zelf?

Vooral als je niet gewend bent dat je dingen kunt willen is deze vraag belangrijk. Je hoeft niets te doen wat je niet wilt, je mag nee zeggen (ook als ik je iets voorstel). En je mag aangeven wat je zelf wilt. Het kan zijn dat ik de vraag "Wat vraagt er vandaag aandacht?" formuleer als "waar wil je vandaag aandacht voor?". Maar het kan ook zijn dat ik je na een oefening vraag om nog een keer naar een situatie te kijken waar je in vastliep en te kijken of je nu misschien weet wat je daarmee wilt.

Wat wil je nu niet voelen?

Deze vraag kan helpen als je vooral bezig bent om dingen te regelen of te bedenken. Hij helpt je de aandacht te richten op lastige gewaarwordingen.

Andere vragen en suggesties

Als er in het gesprek (en bij het richten van je aandacht) dingen naar voren komen kan het zijn dat we daar dieper op ingaan. Daarbij kunnen ook andere vragen aan bod komen. Soms doe ik ook suggesties, bijvoorbeeld om je aandacht (ook) te richten op een ander deel van je lichaam, of een andere emotie. Wat maakt dat voor verschil? Of ik vraag je om een korte oefening te doen, eenvoudig 'lichaamswerk' (hoe sta je? hoe zit je? hoe adem je?), of een korte meditatie om je aandacht nog specifieker op een deel van je ervaring te richten.

Uitleg

Het kan zijn dat ik kort iets uitleg over datgene wat je tegen bent gekomen terwijl je aandacht gaf aan je gewaarwordingen. Meestal gaat dat over de verschillende manieren waarop je met je ervaringen kunt omgaan of over de processen die bij overleven een rol spelen - en welke keuzes je daarin kunt maken. Ik doe dat omdat het kan helpen om te snappen wat er gebeurt. Soms leg ik ook iets uit over de manier waarop ik als acupuncturist kijk naar wat er nu aan het gebeuren is.

Acupunctuur

Na het gesprek vraag ik je of het goed is om te gaan prikken. Meestal is het antwoord daarop: "prima" of "graag" of "ja hoor, daar kom ik toch voor". Een enkele keer is het antwoord "nee", en dan kan het zijn dat we nog naar dat "nee" kijken. En ofwel een keer overslaan of uiteindelijk toch (met jouw toestemming) gaan prikken. Hierover lees je meer op de pagina over Acupunctuur.

Acupuncturist: Koos van Kooten

Als de informatie op deze website je aanspreekt wil je waarschijnlijk ook weten wie ik ben. Hierover lees je meer over de pagina over Koos van Kooten, arts en acupuncturist in De Kraanvogel.

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024